KRISTIN CAVALLARIS BROR DÖD

Veckans NU! - - MIX -

” The Hills” stjär­nan Kristin Ca­val­la­ri, 29, gick i slu­tet av no­vem­ber ut med att hen­nes bror Mi­chael, 30, var för­svun­nen. Nu har han hit­tats död i Utah, en bit ifrån där hans bil hit­ta­des någ­ra da­gar ti­di­ga­re. En­ligt saj­ten TMZ ska krop­pen ha hit­tats i ett brant och klip­pigt om­rå­de. I skri­van­de stund vet man in­te döds­or­sa­ken, men Mi­chael sägs ha haft pro­blem med dro­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.