UNGA & KÄ­RA

Veckans NU! - - MIX -

Ja­den Smith, 17, och flick­vän­nen Sa­rah Sny­der, 20, är så sö­ta att det näs­tan svi­der i ögo­nen.

Flic­ki­do­len Jus­tin Bie­ber, 21, är tyd­li­gen in­te nöjd med att ba­ra va­ra sång­a­re. Nu vill han sat­sa på en kar­riär som skå­dis i Hollywood ock­så. Men en­ligt upp­gift går det så­där för stjär­nan. – Han vill gö­ra dra­ma el­ler thril­lers. Men i nu­lä­get får han va­ra glad om han får en roll i en re­klam­film, sä­ger en

käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.