BRIT­TISK GA­LA

Veckans NU! - - RED CARPET -

Mo­de­gra­den var sky­hög

när Stor­bri­tan­ni­ens mest trend­med­vet­na kän­di­sar

sam­la­des i Lon­don för att krö­na årets

bäst kläd­da un­der ga­lan Bri­tish Fa­shion

Awards.

Tom Ford Med glitt­ran­de ögon­lock och rö­da nät­hands­kar gjor­de La­dy Ga­ga, 29, en­tré på rö­da mat­tan i klän­ning från favvo­mär­ket Tom Ford.

Stor­bri­tan­ni­ens inof­fi­ci­el­la kungapar var såklart på plats. 40- åri­ge Da­vid och 41- åri­ga Victo­ria Beck­ham mat­cha­de varand­ra i svar­ta ko­sty­mer.

Som en ljuv 20- tals­dröm såg skå­de­spe­lers­kan Ka­te Bosworth, 32, ut i sin ljus­blå Er­dem- stass.

Lily Al­len, 30, mat­cha­de hå­ret med sin spets­klän­ning från Cha­nel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.