LA­MAR FÅR LÄM­NA SJUK­HU­SET

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Det har gått tre må­na­der se­dan La­mar Odom, 36, hit­ta­des liv­lös på en bor­dell. Se­dan dess har han vår­dats på sjuk­hus för de ska­dor som han ådrog sig ef­ter olyc­kan. Men nu ver­kar det änt­li­gen ljus­na för stjär­nan, som en­ligt upp­gift har fått läm­na sjuk­hu­set.

– Han blir bätt­re för var­je dag. Han pra­tar mer he­la ti­den och har bör­jat lä­ra sig gå igen, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hollywood Li­fe.

Khloé har länge läng­tat ef­ter barn, men när hon var gift med La­mar lyc­ka­des hon in­te bli gra­vid. Istäl­let har hon tving­ats se på när syst­rar­na fått fle­ra barn. Här är sto­ra­sys­ter Kim, 35, med dot­tern North, 2.

Syr­ran Kourt­ney, 36, har tre ung­ar: Rei­gn, 1, Pe­ne­lo­pe, 3, och Ma­son, 6.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.