KY­LIE KOPIERAR KIM!

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Ky­li­es sto­ra­sys­ter Kim Kar­dashi­an, 35, sägs va­ra arg på Ky­lie för att hon snor hen­nes stil.

– Kim är trött på att Ky­lie tjä­nar peng­ar på att här­ma hen­ne. Hon bor­de få minst 30 pro­cent av Ky­li­es för­mö­gen­het, sä­ger en käl­la till saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Vad tyc­ker du, är Ky­lie och Kim li­ka?

"DET ÄR RE­NA SOP­TIP­PEN"

Re­a­li­ty­stjär­nan har of­ta vän­ner­na över på fest, och då blir det all­tid stö­kigt.

En av an­led­ning­ar­na till den stö­ki­ga mil­jön är Ky­li­es hun­dar. ” Hon går ald­rig ut med dem, så de gör ifrån sig var de vill”, sä­ger en in­si­der.

Bland an­nat gil­lar stjär­nan att vi­sa upp sin sto­ra sko­gar­de­rob. Men vad ing­en vet är att res­tan av hu­set en­ligt upp­gift ser ut som ett bomb­ned­slag.

Khloé Kar­dashi­an, Ky­li­es sto­ra­sys­ter, var­na­de hen­ne för att det är ett stort an­svar att ha hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.