CAIT­LYN FÖR­STO­RAR RUM­PAN

Veckans NU! - - STREET STYLE -

När man är med­lem i en fa­milj där kvin­nor­na är kän­da för si­na bak­de­lar är det kanske in­te så kons­tigt om man kän­ner sig ut­an­för när man in­te har sam­ma kur­vor. Cail­tyn Jen­ner ( ti­di­ga­re Bru­ce), 66, vet hur det känns.

– Till en bör­jan tyck­te hon att hen­nes dött­rars be­satt­het av sto­ra rum­por var löj­lig, men hon änd­ra­de sig när hon tes­ta­de ett par tro­sor med rum­pin­lägg. Hon äls­ka­de hur sex­ig hon såg ut och kän­de sig, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

Nu sä­ger käl­lor att Cait­lyn vill läg­ga sig un­der kni­ven och skä­ra till ett par re­di­ga skin­kor.

– Hon gör allt hon kan för att bli av med sin pojk­ak­ti­ga fi­gur och rum­pimplan­tat är den per­fek­ta lös­ning­en, sä­ger käl­lan.

"HON VILL IN­TE

GIF­TA SIG"

Kris har va­rit gift två gång­er och fått barn med bå­da si­na män. Hen­nes se­nas­te äk­ten­skap var med Bru­ce Jen­ner ( idag Cait­lyn).

För ett tag se­dan de­la­de Kris med sig av den här bil­den på Instagram. Den är ta­gen när hon var gra­vid med so­nen Rob.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.