EVA LONG­O­RIA FÖR­LO­VAD!

POJK­VÄN­NEN GICK NER PÅ KNÄ

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Det finns hopp om kär­le­ken! Eva Long­o­ri­as pojk­vän se­dan två år, Jo­se An­to­nio Bas­ton, har fri­at till sin äls­ka­de.

På en se­mes­ter i Du­bai ny­li­gen hän­de nå­got myc­ket ovän­tat för ” Despe­ra­te housewi­ves”skå­de­spe­lers­kan Eva Long­o­ria, 40. Hen­nes pojk­vän Jo­se An­to­nio Bas­ton, 47, gick ner på knä och bad om hen­nes hand. Eva och Jo­se har dej­tat se­dan 2013, och Eva sva­ra­de för­stås ja på Jo­ses frå­ga.

– Han be­hand­lar hen­ne så som en rik­tig gent­le­man ska gö­ra, sa en käl­la i tid­ning­en Pe­op­le när de ha­de bör­jat träf­fas.

AV­SLÖ­JA­DE NY­HE­TEN SJÄLV

Eva tog till so­ci­a­la me­di­er för att de­la med sig av den gla­da ny­he­ten.

– Ummmm, så det här hän­de… # för­lo­vad, skri­ver stjär­nan till bil­den där hon och den ny­bliv­ne fäst­man­nen ger varand­ra en pas­sio­ne­rad kyss. På bil­den syns ock­så den ex­tra­va­gan­ta för­lov­nings­ring­en som hon nu bär på väns­ter ring­fing­er – en rik­tigt stor ru­bin om­ring­ad av mind­re di­a­man­ter.

Stort grat­tis!

"RING­EN ÄR EN STOR RU­BIN OM­RING­AD

AV DI­A­MAN­TER" "Despe­ra­te Housewi­ves"- skå­di­sen Eva Long­o­ria är one lucky wo­man! Hen­nes pojk­vän Jo­se An­to­nio Bas­ton har näm­li­gen fri­at – med en ex­tra­va­gant ring för­stås. Jo­se gick ner på knä un­der en re­sa till Du­bai.

Det här blir skå­di­sens tred­je äk­ten­skap. Eva var gift med bas­ket­spe­la­ren To­ny Par­ker mel­lan 2007 och 2011. Hon var även gift med skå­di­sen Ty­ler Christop­her mel­lan 2002 och 2004.

” Han be­hand­lar hen­ne så som en rik­tig gent­le­man ska gö­ra”, sä­ger en käl­la om Evas kär­lek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.