ANDREW VILL HA TILL­BA­KA EMMA

Veckans NU! - - MIX -

Den kon­tro­ver­si­el­le 50- åri­ge kän­dis­fo­to­gra­fen Ter­ry Ri­chard­sons flick­vän Alex­an­dra Bo­lo­tow, 32, vi­sar sin kär­lek på bäs­ta sätt på ga­tor­na i So­ho, New York. Andrew Gar­fi­eld, 32, och Emma Sto­ne, 27, gjor­de slut för and­ra gång­en i ok­to­ber ef­ter fy­ra år som par. Då sa­des det att an­led­ning­en var att Andrew va­rit otro­gen. Men man sak­nar in­te kon för­rän bå­set är tomt – för nu vill skå­di­sen ha till­ba­ka Emma.

– Andrew kan in­te släp­pa hen­ne. Han vill ba­ra ha hen­ne när han in­te kan få hen­ne, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.