OM­BYT­TA ROL­LER

Veckans NU! - - MIX -

När kän­di­sar träf­far si­na fans bru­kar re­ak­tio­ner­na se ut un­ge­fär så­här – fast tvärtom. Tay­lor Swift, 26, kan in­te döl­ja sin för­tjus­ning över att få ta sel­fi­es och skri­va au­to­gra­fer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.