PUSSPAUS

Veckans NU! - - MIX -

Li­te fa­mil­je­mys hann skå­di­sen Kei­ra Knight­ley, 30, hen­nes ma­ke Ja­mes Righton, 32, och de­ras åt­ta må­na­der gam­la dot­ter Edie med un­der en dag på stan ny­li­gen. Sång­ers­kan Nic­ki Mi­naj, 33, har en äld­re bror vid namn Je­la­ni Ma­raj. Nu an­kla­gas 37- åring­en för att ha våld­ta­git ett tolvå­rigt barn. Brot­tet ska ha in­träf­fat fle­ra gång­er un­der en tre­må­na­ders­pe­ri­od. Nic­ki och bro­dern upp­ges ha en nä­ra re­la­tion och nu har stjär­nan be­ta­lat 800 000 kro­nor i bor­gen för att få ho­nom fri i vän­tan på rät­te­gång.

– Jag skul­le kor­sa hav för dig. Jag skul­le häm­ta må­nen för dig, skri­ver hon på sin Instagram till en bild på de två till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.