JUS­TIN & JENS NYA HOB­BY: KARATE

Veckans NU! - - MIX -

Slu­ta hång­la nu så vi får nå­got

gjort! Att hit­ta på ro­li­ga sa­ker till­sam­mans är a och o i ett för­hål­lan­de. Det vet Jen­ni­fer Aniston, 46, och hen­nes ma­ke Jus­tin The­roux, 44, som på sisto­ne har äg­nat sig åt att trä­na karate ihop.

– Jen har trä­nat i fle­ra år och nu har hon fått med sig Jus­tin ock­så. Det har bli­vit som en be­satt­het för dem, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.