JOR­DAN LAN­SE­RAR EGEN APP

Veckans NU! - - MIX -

Ef­ter böc­ker, häst­sa­ker, par­fy­mer och be­bis­klä­der kan nu mång­syss­la­ren Ka­tie ” Jor­dan” Price, 37, läg­ga än­nu en sak på sitt cv. Stjär­nan har näm­li­gen ska­pat den eg­na ap­pen ” Ka­tie Price of­fi­ci­al”. Där kom­mer hen­nes mest trog­na fans att kun­na ta del av exklusivt ma­te­ri­al, som bil­der, fil­mer och frå­gestun­der, samt in­te­ra­ge­ra med Ka­tie och varand­ra.

– I förs­ta hand ska det va­ra ett so­ci­alt nät­verk, sä­ger Jor­dan om ap­pen en­ligt saj­ten Mail On­li­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.