PITT KÖP­TE VÄRL­DENS DY­RAS­TE KLOC­KA!

Veckans NU! - - NEWS -

Det finns oli­ka sätt att han­te­ra en skils­mäs­sa. Brad äg­nar sig till ex­em­pel åt tröst­shop­ping deluxe. En­ligt upp­gift la stjär­nan ny­li­gen his­nan­de 64 mil­jo­ner kro­nor på ett arm­bandsur un­der en auk­tion i Schweiz.

– Det är det högs­ta pri­set som nå­gon­sin be­ta­lats för ett arm­bandsur på en auk­tion, sä­ger en an­sva­rig för auk­tions­hu­set en­ligt saj­ten Gulf News.

Brad har se­dan ti­di­ga­re en im­po­ne­ran­de sam­ling mär­kes­kloc­kor och upp­ges ha gett en för tre mil­jo­ner till Angie i bröl­lops­pre­sent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.