Stjär­nor­nas ti­di­ga vår­käns­lor!

Veckans NU! - - NEWS - Veckans NU!- re­dak­tio­nen, Sofia, An­ja, Pau­li­na & Bel­la vec­kansnu@fri­da­for­lag.se

Trots att det fort­fa­ran­de lig­ger snö på bac­ken har ce­leb­sen re­dan drab­bats av ske­nan­de vår­käns­lor! Det tycks pus­sas och kra­mas i varen­da hörn av Hol­ly­wood – in­te minst i Kar­dashi­ankla­nen.

Ken­dall Jen­ner har in­lett en ny het ro­mans med en gam­mal flamma, som dess­utom rå­kar va­ra en av värl­dens mest ef­ter­trak­ta­de kil­lar. Chec­ka in vem på si­dan 40.

Sto­ra­syr­ran Kourt­ney Kar­dashi­an vill in­te va­ra säm­re hon och har sik­tet in­ställt på flic­ki­do­len Jus­tin Bie­ber. På sisto­ne har stjär­nor­na setts ihop fle­ra gång­er.

Kourtneys ex­pojk­vän Scott Di­sick å sin si­da har in­lett året till­sam­mans med den he­ta svens­ka mo­del­len Li­na Sandberg.

Det ver­kar onek­li­gen va­ra myc­ket hor­mo­ner i om­lopp hos vår fa­vo­rit­fa­milj. För­hopp­nings­vis hål­ler det i sig för då kan 2016 bli ett rik­tigt su­perår ur skval­ler­syn­punkt!

SI­DAN

82

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.