DA­VID BOWIE ÄR DÖD

Veckans NU! - - MIX -

Den 10 ja­nu­a­ri av­led mu­sik­le­gen­da­ren Da­vid Bowie ef­ter en 18 må­na­der lång kamp mot can­cer. Det var stjär­nans son, Dun­can Jo­nes, som de­la­de med sig av den sorg­li­ga ny­he­ten på Twit­ter.

– Väl­digt led­samt att be­kräf­ta att det är sant, skrev Dun­can.

Da­vid släpp­te ski­van ” Black­star” ba­ra två da­gar in­nan han av­led, 69 år gam­mal.

Da­vid ha­de förutom Dun­can även dot­tern Alex­an­dria Za­h­ra Jo­nes, 15, till­sam­mans med mo­del­len Iman Ab­dul­ma­jid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.