ED­DIE RED­MAY­NE BLIR PAP­PA

Veckans NU! - - MIX -

Skå­de­spe­la­ren Ed­die Red­may­ne, 34, och hans fru Han­nah, 33, har va­rit till­sam­mans se­dan de gick på uni­ver­si­te­tet och gif­te sig i slu­tet av 2014. Nu ut­ö­kar det gul­li­ga pa­ret fa­mil­jen. En­ligt upp­gift kom­mer de­ras förs­ta barn att fö­das in­nan som­ma­ren. I slu­tet av för­ra året kom­men­te­ra­de Ed­die sitt äk­ten­skap så­här:

– Det har va­rit en fan­tas­tisk vir­vel­vind. Hon är ett hel­gon och det är en ära att de­la li­vet med hen­ne, sa han då i tid­ning­en Pe­op­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.