MI­LA TILLBAKA PÅ JOB­BET

Veckans NU! - - MIX -

Ef­ter att ha va­rit mam­ma­le­dig med lil­la Wy­att har Mi­la nu åter­vänt till sitt jobb som skå­dis. Ny­li­gen bör­ja­de hon spe­la in fil­men ” Bad moms” till­sam­mans med Kris­ten Bell och Christi­na Apple­ga­te.

– Den hand­lar om mam­mor som bry­ter sig loss från si­na kon­ven­tio­nel­la liv, skri­ver saj­ten De­ad­li­ne.

Kanske har in­spel­ning­ar­na in­spi­re­rat Mi­la att bry­ta sig loss från Ashton?

Mi­las och Ashtons put­tenut­ti­ga fa­sad har ra­sat och nu pra­tar he­la Hol­ly­wood om den kom­man­de skils­mäs­san.

” Mi­la kom­mer in­te att för­lå­ta ho­nom”, sä­ger en käl­la. Ashton är in­te den en­da kän­dis­man­nen som ham­nat i trub­bel ef­ter att ba be­sökt en skum mas­sa­gestu­dio. För­ra året ryk­ta­des det om att Cal­vin Har­ris och Tay­lor Swift var på väg att gö­ra slut ef­ter att dj: n upp­ges ha fått ett hand­jobb ef­ter en mas­sage.

"SKILS­MÄS­SAN

ÄR NÄ­RA" Vad som gör skan­da­len än­nu vär­re är att Ashton har va­rit ta­les­per­son för kam­pan­jen ” Rik­ti­ga män kö­per in­te tje­jer”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.