GQ: S DUNDERFEST

Veckans NU! - - RED CARPET -

Det var 20- års­ju­bi­le­um för

tid­ning­en GQ: s år­li­ga su­per­par­ty och stjär­nor­na

kläd­de upp sig till tän­der­na för att fes­ta he­la

nat­ten på det an­ri­ka kän­disho­tel­let Cha­teau Mar­mont

i Los Ang­e­les.

Ing­en ga­la ut­an Bal­main! Så ver­kar Kylie Jen­ner, 18, re­so­ne­ra som än­nu en gång val­de att bä­ra en blå­sa från lyx­mär­ket.

Bal­main

Gul­li­gast på plats var Do­mi­nic Sher­wood, 25, och hans jämn­å­ri­ga kär­lek Sarah Hy­land i klän­ning från Jo­nat­han Simk­hal.

Bond­bru­den Naomie Har­ris, 39, vå­ga­de färg i den här mi­nik­län­ning­en från Di­or. Till den bar hon skor från Kurt Gei­ger.

Mo­del­len Ni­co­le Wil­li­ams, 29, smick­ra­de kur­vor­na i ett rött fodral.

Kän­dis­so­nen tilli­ka mo­del­len Pa­trick Sch­war­ze­neg­ger, 22, var snygg i svart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.