ED­WARD FUR­LONG

Veckans NU! - - SKANDAL! -

"Ter­mi­na­tor 2"- skå­di­sen Ed­ward, 38, har vid fle­ra till­fäl­len dömts för att ha gett sig på sin fö­re det­ta flick­vän Monica Ke­e­na.

"DET ÄR IN­TE FÖRS­TA GÅNG­EN" För­ra året fick Chris re­da på att han bli­vit pap­pa till en li­ten flic­ka som fått nam­net Royal­ty. Hon är idag ett år. Frå­gan är vad dot­tern kom­mer att tyc­ka om sin pap­pas hand­lan­de när hon blir till­räck­ligt gam­mal för att för­stå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.