GIGI & ZAYN FLYT­TAR IHOP

Veckans NU! - - FASHION FOOLS -

För­hål­lan­det mel­lan Gigi och Zayn blir allt mer se­ri­öst. Ny­li­gen gick de ny­för- äls­ka­de tu på lä­gen­hets­vis­ning ihop i New York. En­ligt upp­gift pla­ne­rar stjär­nor­na att bli sam­bor så snart som möj­ligt.

– De är jät­te­kä­ra, sä­ger en käl­la.

På sisto­ne har de även bör­jat bli mer öpp­na med sin re­la­tion och Gigi har pub­li­ce­rat fle­ra bil­der på pojk­vän­nen på so­ci­a­la me­di­er. Gul­ligt vär­re!

Ken­dall är bäs­ta kom­pis med mo­del­len Gigi Hadid, som är till­sam­mans med Har­rys fö­re det­ta band­kol­le­ga Zayn Ma­lik. Vil­ka pardejter det kan bli om ro­man­sen hål­ler i sig!

Med på bå­ten var ock­så su­per­pa­ret El­len Dege­ne­res, 58, och Portia De Ros­si, 43.

För tre år se­dan kopp­la­des Ken­dall och Har­ry ock­så ihop. Den gång­en var de väl­digt hem­lig­hets­ful­la med sin re­la­tion, men fång­a­des på bild ett par gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.