Ser vi dub­belt? STJÄR­NOR­NA & DE­RAS

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN -

När en kän­dis kas­tar sig framför en bil el­ler hop­par från en far­lig höjd på film kan du näs­tan va­ra sä­ker på att det i själ­va ver­ket är nå­gon an­nan som gör sce­nen – näm­li­gen en så kal­lad bo­dy doub­le. Spa­na in ce­leb­sens dub­bel­gång­a­re här!

DUB­BEL­GÅNG­A­RE MÅS­TE GÅ

Det står klart vem som är stjär­nan när Chris Hemsworth, 32, och hans bo­dy doub­le tar sig fram un­der in­spel­ning­ar­na av ” The Hunts­man: Win­ter’s war”. Chris får ju snål­skjuts me­dan den and­ra stac­ka­ren mås­te gå!

TOM & JER­RY?

In­te för att va­ra sån, men skå­de­spe­la­ren Tom Cru­i­se, 53, och hans stand- in un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men ” Knight and day” är in­te jät­te­li­ka.

EN NY TJEJ TILL

Det är säl­lan någ­ra ac­tion-sce­nersu­per­läs­ki­ga

med i tv- se­ri­en ” New skå­di­sen girl” men

Zoo­ey De­scha­nel, än­då 35, be­hö­ver ha en söt dublett på

plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.