KEN­DALL LA­DES IN PÅ SJUK­HUS

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

La­mar Odom var in­te den en­da Kar­dashi­an- med­lem­men som la­des in på sjuk­hus för­ra året. Ny­li­gen av­slö­ja­de Ken­dall att hon blev tvung­en att sö­ka hjälp när hen­nes sche­ma blev för hek­tiskt.

– Jag blev så trött på job­bet, li­vet och allt att det skräm­de ski­ten ur mig, skri­ver mo­del­len på sin hem­si­da och fort­sät­ter:

– Jag var fak­tiskt tvung­en att åka till sjuk­hu­set för att jag var så ut­mat­tad. Det var de­fi­ni­tivt en väckar­kloc­ka som jag be­höv­de för att ta bätt­re hand om mig själv.

"HAN FICK HEN­NE

ATT MÅ IL­LA" Det är in­te förs­ta gång­en som rap­pa­ren sägs ha gått bakom re­a­li­ty­stjär­nans rygg. För­ra året ska han ha haft en af­fär med den trans­sex­u­el­la porr­stjär­nan Mia Isa­bel­la.

Ty­ga sägs även ha va­rit otro­gen mot Kylie med sin ex­flick­vän Blac Chy­na som han har so­nen King Cai­ro, 3, till­sam­mans med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.