RU­BY RO­SE ÄR SING­EL

Veckans NU! - - MIX -

” Oran­ge is the new black”- stjär­nan Ru­by Ro­se, 29, och de­sig­nern Phoebe Dahl, 27, har bru­tit sin för­lov­ning. Stjär­nor­na förlovade sig för drygt ett år se­dan men går nu skil­da vägar som vän­ner.

– Jag kom­mer all­tid att vär­de­sät­ta vår tid till­sam­mans. Jag är en bätt­re män­ni­ska tack va­re allt vi har gått ige­nom, skri­ver Ru­by på Twit­ter.

– Jag kom­mer all­tid att äls­ka dig, sva­rar Phoebe.

Snyft!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.