BILL COS­BY STÄM­MER SJU KVIN­NOR

Veckans NU! - - MIX -

Över 50 kvin­nor har an­kla­gat ko­mi­kern Bill Cos­by, 78, för sex­u­el­la över­grepp. Nu stäm­mer han sju av kvin­nor­na för för­tal. Stjär­nan häv­dar att de har in­lett en kam­panj för att ” för­stö­ra hans ryk­te” och att de är ute ef­ter peng­ar.

– Hans pla­ne­ra­de come­back i tv är för­störd, står det i stäm­nings­an­sö­kan.

Många av kvin­nor­na som har an­kla­gat Bill sä­ger att han har dro­gat dem för att kun­na ut­fö­ra över­grep­pen. Själv ne­kar ko­mi­kern till an­kla­gel­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.