ALI­CIA VI­KAN­DER FRON­TAR VO­GUE

Veckans NU! - - MIX -

Det går bra nu för den svens­ka skå­de­spe­lers­kan Ali­cia Vi­kan­der, 27. Ny­li­gen blev hon den förs­ta svens­ka kvin­nan på 40 år att pry­da om­sla­get av det le­gen­da­ris­ka mo­de­ma­ga­si­net Vo­gue.

– Det är ett sä­kert tec­ken på hur stor hon bör­jar bli, skri­ver tid­ning­en Pe­op­le.

Ali­cia fick sitt sto­ra ge­nom­brott i Hol­ly­wood för­ra året, med fil­mer som ” The Da­nish girl” och ” Ex Machi­na”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.