SCOTT DI­SICK DEJ­TAR SVENS­KA LI­NA!

BLÅ­GUL KÄR­LEK

Veckans NU! - - MIX - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP, BULLS

Scott Di­sick har in­te di­rekt le­gat på lat­si­dan när det gäl­ler tje­jer se­dan upp­brot­tet från Kourt­ney Kar­dashi­an för ett drygt halv­år se­dan. Nu sägs han dej­ta den svens­ka mo­del­len Li­na Sandberg.

Islu­tet av för­ra som­ma­ren dum­pa­de Kor­tu­ney Kar­dashi­an, 36, pojk­vän­nen se­dan nio år tillbaka, Scott Di­sick, 32. Det­ta ef­ter att bil­der på när han var otro­gen med ex­et Chloe Bar­to­li läck­te ut. I hös­tas såg han även my­sa med mo­del­len Lind­say Vrc­kov­nik, 18, men nu har en ny vac­ker kvin­na fång­at re­a­li­ty­stjär­nans in­tres­se – svens­ka Li­na Sandberg.

– Han har träf­fat hen­ne fle­ra gång­er i Los Ang­e­les och tyc­ker att hon är rik­tigt het, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Us Week­ly och fort­sät­ter:

– Han är de­fi­ni­tivt in­tres­se­rad och vill se vart det le­der.

FRÅN MAL­MÖ

Ny­li­gen sågs Scott och Li­na ut­an­för re­stau­rang­en Po­lo Lounge i Be­ver­ly Hills. En­ligt upp­gift sågs de kys­sas in­ne i lo­ka­len, och ut­an­för fång­a­des du­on på bild då de gick nä­ra varand­ra ock kra­ma­des.

Li­na är mo­dell, sig­nad hos agen­tu­ren Wil­hel­mi­na mo­dels och bor nu­me­ra i L. A. ef­ter att ha växt upp i Mal­mö. Hon har bland an­nat job­bat för lyx­mär­ket Za­dig & Vol­tai­re.

Veckans NU! har sökt Li­na Sandberg.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"DE KYSS­TES IN­NE I LO­KA­LEN"

En­ligt käl­lor kyss­tes de in­nan de till­sam­mans läm­na­de lo­ka­len. ” Han är de­fi­ni­tivt in­tres­se­rad”, sä­ger en in­si­der.

Scott Di­sick le­tar ef­ter kär­le­ken i Sve­ri­ge – och har hit­tat den! En­ligt upp­gift dej­tar han näm­li­gen svens­ka mo­del­len Li­na Sandberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.