SCOTT BRÖT IHOP FRAMFÖR KA­ME­ROR­NA

Veckans NU! - - MIX -

I ett kom­man­de av­snitt av ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an” bry­ter Scott ihop när han ska be om ur­säkt för sitt då­li­ga be­te­en­de till Kourt­ney, syst­rar­na Khloé och Kim samt mam­ma Kris Jen­ner.

– Jag vet att jag mås­te hjäl­pa mig själv in­nan jag kan hjäl­pa Kourt­ney el­ler mi­na barn. Det är väl­digt svårt att gå från att ha er, till att in­te ha nå­gon, sä­ger Scott grå­tan­de i klip­pet.

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R Scott var otro­gen med ex­et Chloe Bar­to­li i som­ras och när bil­der­na läck­te ut dum­pa­des han av ex­flick­vän­nen Kourt­ney Kar­dashi­an.

… dot­tern Pe­ne­lo­pe, 3, och so­nen Ma­son, 5, till­sam­mans. En­ligt upp­gift för­sö­ker de att hål­la sams för bar­nens skull.

Kourt­ney och Scott har so­nen Rei­gn, 1…

Re­a­li­tydouchen har även hål­lit sig upp­ta­gen med att dej­ta mo­del­len Lind­say Vrc­kov­nik en pe­ri­od.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.