VIL­KEN HJÄL­TE! JAMIE FOXX RÄD­DA­DE MAN UR BRIN­NAN­DE BIL

Veckans NU! - - BEVIS 2 - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Hol­ly­woods sto­ra hjäl­te just nu är skå­di­sen Jamie Foxx som in­grep då en svår bi­lo­lyc­ka sked­de pre­cis ut­an­för hans hem. Jamies snab­ba age­ran­de räd­da­de li­vet på en man.

Ut­an­för sitt hus i Hid­den Hills i Hol­ly­wood den 18 ja­nu­a­ri hör­de skå­di­sen Jamie Foxx, 48, en väl­dig krasch. Ut­an att tve­ka sprang han ut till vägen där han det var to­talt ka­os. En­ligt po­lis var det en okänd man vid namn Brett Ky­le, 32, som ha­de kört sin bil ner i ett di­ke och träf­fat ett stort rör som stack upp ur mar­ken. Bi­len väl­te och slog runt fle­ra varv in­nan den stan­na­de – och Brett kläm­des fast i fö­rar­sä­tet.

FA­RA FÖR EX­PLO­SION

Ty­värr slu­ta­de in­te de fa­sans­ful­la hän­del­ser­na där, bi­len bör­ja­de även brin­na. Ögon­vitt­nen på plats kros­sa­de en av ru­tor­na och lyc­ka­des få loss och dra ut fö­ra­ren. Då kom Jamie och bar iväg Brett en bra bit, ifall bi­len skul­le ex­plo­de­ra.

– Jag är ing­en hjäl­te, men jag var tvung­en att gö­ra nå­got, sä­ger Oscarsvin­na­ren till tv- ka­na­len ABC News.

TRÄF­FA­DE MAN­NENS PAP­PA

Da­gen ef­ter la­de Jamie upp en bild på Instagram där han om­fam­nas av Bretts far.

– Jag träf­fa­de pap­pan till den unge man­nen från igår kväll. Det här är allt som be­ty­der nå­got. Att en man, en son, en bro­ders liv räd­da­des igår, skri­ver skå­di­sen till bil­den.

Hur­ra för Jamie!

"JAG VAR TVUNG­EN ATT GÖ­RA NÅ­GOT" Jamie Foxx har verk­li­gen gjort en in­sats när det gäl­ler and­ra med­män­ni­skor. Han räd­da­de näm­li­gen en man ur ett brin­nan­de for­don ny­li­gen. ” Jag är ing­en hjäl­te”, sä­ger skå­di­sen.

Da­gen ef­ter olyc­kan, då 32- åri­ge Brett Ky­le vol­ta­de med sin bil i Hol­ly­wood, fick Jamie träf­fa Bretts pap­pa. Den var­ma kra­men la­de Jamie upp på Instagram. ” Det här är allt som be­ty­der nå­got”, skri­ver stjär­nan till bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.