STJÄR­NAN KOM­MEN­TE­RAR BIE­BER- RO­MAN­SEN

Veckans NU! - - MIX -

När Kourt­ney ny­li­gen be­sök­te ” The El­len show” pas­sa­de El­len på att frå­ga om den ryk­ta­de ro­man­sen med 21- åri­ge Jus­tin Bie­ber. När sång­a­ren kom på tal bör­ja­de Kourt­ney le och skru­va på sig.

– Bru­kar Jus­tin hjäl­pa till med barn­pass­ning? Ni är ba­ra vän­ner, el­ler dej­tar ni? frå­ga­de El­len.

Kourt­ney blev up­pen­bart be­svä­rad men kun­de in­te slu­ta le. – Vi är ba­ra vän­ner, sva­ra­de stjär­nan. Visst, det tror vi så myc­ket vi vill på, Kourt­ney!

"JAG FÅR ÅNG­EST" Stjär­nan har er­känt själv att hon in­te kan äta när hon är led­sen. ” Jag blir il­lamå­en­de”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.