Bär mig!

Veckans NU! - - MIX -

Ja­den Smith, 17, hjäl­per flick­vän­nen Sarah Sny­der, 20, att gå. Det kan ju va­ra job­bigt fak­tiskt.

Var­je nytt kän­dis­par får er­bju­dan­det, i al­la fall de fles­ta. Nu sägs Rob Kar­dashi­an, 28, och Blac Chy­na, 27, ha bli­vit kon­tak­ta­de av ett bo­lag som vill ge dem tio mil­jo­ner kro­nor för att gö­ra en sex­film.

– Rob har li­ka myc­ket rätt till att ut­nytt­ja kän­dis­ska­pet som al­la and­ra i fa­mil­jen, och han vill de­la fram­gång­ar­na med Blac, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.