"GA­ME OF THRO­NES"SKÅ­DI­SAR­NA DEJ­TAR

Veckans NU! - - MIX -

Kit Ha­ring­ton, 29, och Ro­se Les­lie, 28, som träf­fa­des när de spe­la­de kär­lekspa­ret Ygret­te och Jon Snow i se­ri­en ” Ga­me of thro­nes” rap­por­te­ras nu va­ra ett par även i verk­li­ga li­vet. Du­on sågs ny­li­gen när de avnjöt en my­sig mid­dag till­sam­mans i Lon­don, för att se­na­re sät­ta sig på ett flyg till Los Ang­e­les.

Vi älskar när fan­ta­sy blir verk­lig­het!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.