"GIL­MO­RE GIRLS" KOM­MER TILLBAKA

Veckans NU! - - MIX -

Den po­pu­lä­ra tv- se­ri­en ” Gil­mo­re girls” väcks till liv till många fans gläd­je. Se­ri­en, som hand­lar om Lo­re­lai Gil­mo­re och hen­nes dot­ter Ro­rys liv i den idyl­lis­ka små­sta­den Stars Hol­low, ska kom­ma ut med fy­ra styc­ken 90- mi­nu­ters­av­snitt på strea­ming­tjäns­ten Net­flix. Ex­akt när det är dags för pre­miär är in­te klart, men skå­di­sar­na, bland an­nat Lau­ren Gra­ham, idag 48, och Alex­is Ble­del, idag 34, har bör­jat lä­sa ige­nom si­na ma­nus.

Vi läng­tar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.