VA­DÅ? JAG HÅL­LER ALL­TID HAN­DEN SÅ­HÄR!

Veckans NU! - - MIX -

vet Nej men oj, är du för­lo­vad? Det ha­de vi ing­en aaa­ning om… Vis­sa kän­di­sar hur man gör för att flas­ha ring­en!

"DET KOM­MER

ATT VA­RA OVER THE TOP" Tred­je och sista da­gen är det Las Ve­gas som gäl­ler där kän­da ar­tis­ter som Beyon­cé och Elton John ska upp­trä­da. Phew, det här kom­mer att bli stort!

Förs­ta de­len av ce­re­mo­nin ska hål­las i Ja­mes hem­land Austra­li­en.

And­ra da­gen ska al­la gäs­ter fly­gas till Dis­ney­land där Ma­ri­ah och Ja­mes ska bo i Törn­ro­sas slott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.