ALI­CIA VI­KAN­DER

Veckans NU! - - RED CARPET -

Cri­tics’ Cho­ice Awards är en år­lig ga­la där skå­di­sar

och film­ma­ka­re hyl­las för si­na

in­sat­ser. I år ploc­ka­de ing­en mind­re än svens­ka Ali­cia

Vi­kan­der ett av de åtrå­vär­da pri­ser­na – och på rö­da mat­tan

glitt­ra­de hon mest.

Mar y K atrant­zou Vår svens­ka stolt­het Ali­cia Vi­kan­der, 27, var li­ka snygg som all­tid i mönst­rat glit­ter från Ma­ry Katrant­zou. Un­der kväl­len fick hon pris för bäs­ta kvinn­li­ga bi­roll i fil­men ” The Da­nish girl”.

Ef­ter för­loss­nings­de­pres­sio­nen har skå­di­sen Hay­den Pa­net­ti­e­re, 26, bör­jat le igen. Den här kväl­len var hon klädd i en blek­ro­sa blå­sa från Ma­ria Lu­cia Ho­han med en re­jäl ur­ring­ning.

Em­my Ros­sum, 29, kun­de in­te väl­ja mel­lan svart och sil­ver­pal­jet­ter så hon kör­de på bå­da i den här Di­or- klän­ning­en.

Mo­del­len Ro­sie Hun­ting­ton- White­ley, 28, var so­ber i svart Saint Lau­rent- dress och stram fri­syr.

Coo­la Amy Schu­mer, 34, roc­ka­de ett vitt fodral från Cal­vin Kle­in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.