TOM­LIN­SON KÖP­TE LYX­VIL­LA TILL SO­NEN

Veckans NU! - - MIX -

One Direc­tion- stjär­nan Lou­is Tom­lin­son, 24, blev ny­li­gen pap­pa till en li­ten pojke till­sam­mans med sin tjej­kom­pis Bri­a­na Jung­wirth. Nu ver­kar ar­tis­ten gö­ra allt för att hans fa­milj ska få det så bra som möj­ligt. Ny­li­gen köp­te han näm­li­gen en lyx­vil­la som en­ligt upp­gift kos­ta­de näs­tan 200 mil­jo­ner kro­nor till so­nen och hans mam­ma.

– Han vill va­ra en när­va­ran­de pap­pa, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Mail On­li­ne.

Lou­is son ryk­ta­des först he­ta Syd­ney Rain, men nu står det klart att poj­ken fått nam­net Fred­die.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.