RI­TA ORA & GE­RARD BUT­LERS HE­TA HO­TELL­NATT

SMÖG UPP PÅ ETT RUM EF­TER IN­TIM DEJT

Veckans NU! - - MIX - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Det är nå­got visst med unga kvin­nor – det tyc­ker i al­la fall Ge­rard But­ler som sägs ha fal­lit för den 21 år yng­re sång­ers­kan Ri­ta Ora!

Det är i Hol­ly­wood det hän­der, som van­ligt. Ett nytt hett stjärn­par sägs ha sett da­gens ljus: skå­di­sen Ge­rard But­ler, 46, och sång­ers­kan Ri­ta Ora, 25. En­ligt upp­gift sågs du­on i West Hol­ly­wood när var på en in­tim mid­dags­dejt på ett fyr­stjär­nigt ho­tell ny­li­gen.

– De drack vin och Ri­ta kra­ma­de ho­nom när hon kom tillbaka till bor­det ef­ter att ha va­rit på to­a­let­ten, sä­ger ett ögon­vitt­ne till tid­ning­en Us Week­ly och tilläg­ger:

– Ge­rard be­ta­la­de no­tan.

BARNFÖRBJUDET

Ef­ter att ma­ten var uppä­ten ska stjär­nor­na ha chec­kat in på ho­tel­let där de ätit, och åkt hiss upp till ett av rum­men. Vad som hän­de där kan vi ba­ra spe­ku­le­ra i, men vi gis­sar att det har med nå­got barnförbjudet att gö­ra.

Ge­rard blev ny­li­gen sing­el ef­ter att ha dej­tat in­red­nings­ar­ki­tek­ten Mor­gan Brown ef­ter ett års för­hål­lan­de. Ri­ta å sin si­da har va­rit sing­el se­dan no­vem­ber då hon kopp­la­des ihop med Blink 182- trum­mi­sen Tra­vis Bar­ker.

Nytt par- alarm! Det sägs att Ri­ta Ora har hit­tat kär­le­ken i ” 300”- skå­di­sen Ge­rard But­ler. En­ligt upp­gift ha­de de ny­li­gen en här­lig natt ihop på ett lyx­ho­tell.

"HAN BE­TA­LA­DE

NO­TAN"

Ri­ta kopp­la­des ihop med Blink 182- trum­mi­sen Tra­vis Bar­ker, 40, i hös­tas.

Ge­rard bröt ny­li­gen upp från Mor­gan Brown, 39, ef­ter ett års för­hål­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.