UND E R L U P P EN

Veckans NU! - - FASHION FOOLS -

Det är näs­tan svårt att kän­na igen Zendaya, 19, i hen­nes nya fril­la, men bok­stavs­hals­ban­det hjäl­per oss på tra­ven. Man kan verk­li­gen sä­ga att 46- åri­ga Gwen Ste­fa­nis skor drar blic­kar­na till sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.