Get a room! SNUS­KET PÅ RÖ­DA MAT­TAN

Veckans NU! - - FASHION FOOLS -

När kän­dis­par pus­sas framför ka­me­ror­na är det ba­ra gul­ligt, men ibland tycks stjär­nor­na glöm­ma bort att de står i ramp­lju­set. Här är ce­leb­sen som de­lar med sig li­te för myc­ket av det go­da.

Vi gis­sar att Sop­hie Flack, 32, kom­mer att ha mi­grän i säng­kam­ma­ren i en må­nad ef­ter 44- åri­ge ma­ken tilli­ka "The Good wi­fe"skå­di­sen Josh Char­les of­fent­li­ga ma­nö­ver.

Back­stre­et Boys- med­lem­men Nick Car­ter, 35, tyc­ker att han bör­jar få kläm(!) på det här med hur man hål­ler om sin fru. Und­rar Lau­ren Kitt, 32, hål­ler med?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.