"GIFT DIG MED MIG, AN­NARS DRAR JAG!"

FKA TWIGS UL­TI­MA­TUM TILL R- PATZ:

Veckans NU! - - FASHION FOOLS - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Vi har vän­tat länge på att Ro­bert Pattin­son ska sät­ta en vig­sel­ring på FKA Twigs finger – och det har hon med. Nu har Twigs ställt hår­da krav på pojk­vän­nen.

Skå­di­sen Ro­bert Pattin­son, 29, och flick­vän­nen tilli­ka ar­tis­ten Tah­li­ah ” FKA Twigs” Bar­nett, 28, har va­rit förlovade i ett år. Trots det har de en­ligt upp­gift in­te kom­mit ett en­da steg när­ma­re ett bröl­lop. Det är nå­got som Twigs sägs tyc­ka är rik­tigt då­ligt, så nu har hon ställt ett ul­ti­ma­tum för att få fart på ” Twi­light”- skå­di­sen.

– Twigs har sagt åt Ro­bert att de mås­te gif­ta sig i år. Hon är trött på att vän­ta, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

VILL HA EN LI­TEN CE­RE­MO­NI

Vad gäl­ler själ­va bröl­lo­pet är det ing­en me­gas­tor och dyr Hollwood- ce­re­mo­ni som Twigs vill ha – tvärtom.

– Hon vill ha ett li­tet, in­timt och lugnt bröl­lop. Så det skul­le in­te ens krä­va myc­ket pla­ne­ring, sä­ger käl­lan.

Twigs sägs tyc­ka att den bäs­ta ti­den att gänga sig på är som­ma­ren, och hän­der det in­te i år är det tack och ad­jö för gott.

– An­ting­en gif­ter de sig, el­ler så går hon vi­da­re, sä­ger in­si­dern.

"HON ÄR TRÖTT PÅ ATT VÄN­TA"

Ro­bert Pattin­son har fått det hett om öro­nen. Fäst­mön FKA Twigs vill näm­li­gen gif­ta sig ome­del­bart, så nu har hon ställt ett ul­ti­ma­tum. Bröl­lo­pet ska bli av i år, an­nars är det över.

Det var på MET- ga­lan för­ra året som Twigs vi­sa­de upp en di­a­mant­be­strödd hand för förs­ta gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.