GLAN­SI­GA LOC­KAR

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

På vin­tern blir hå­ret lätt trött, sprött och torrt. An­vänd bra pro­duk­ter för att återfukta bar­ret och ge det mas­sor av lys­ter!

Em­my Ros­sum

Gre­er Gram­mer

Sch­warzkopf es­sence ul­ti­me Ome­ga re­pair sham­poo 79 kr

Al­ter­na Mo­istu­re in­ten­se oil cre­me sham­poo 400 kr

L’an­za He­aling strength ne­em plant silk se­rum 249 kr

För att va­ra med och täv­la, sva­ra rätt på täv­lings­frå­gan och skic­ka in namn och post­a­dress till: vec­kan­snutav­ling@ fri­da­for­lag. se Märk mej­let "Ins­hape". Vi vill ha ditt svar se­nast den 2 mars 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.