"DOWN­TON AB­BEY"SKÅ­DI­SAR­NA DEJ­TAR

Veckans NU! - - MIX -

Hol­ly­wood ver­kar ha fått ett nytt, här­ligt stjärn­par! Skå­dis­kol­le­gor­na Lau­ra Car­mi­chael, 29, och Mi­chael Fox, 26, sägs näm­li­gen ha fal­lit för varand­ra bakom ku­lis­ser­na på ” Down­ton Ab­bey”.

– De häng­de som kom­pi­sar först, men in­såg snart att de ha­de ke­mi och be­stäm­de sig för att bör­ja dej­ta, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Li­fe & Sty­le och fort­sät­ter:

– Det är väl­digt ti­digt, men de tyc­ker verk­li­gen om varand­ras säll­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.