VA­NES­SA HUD­GENS PAP­PA HAR DÖTT

Veckans NU! - - MIX -

Den 27- åri­ga ” High school mu­si­cal”stjär­nan Va­nes­sa Hud­gens pap­pa Greg av­led ny­li­gen ef­ter en tids sjuk­dom.

– Jag är så led­sen över att sä­ga att min pap­pa gick bort i can­cer igår kväll, skrev Va­nes­sa på Twit­ter da­gen ef­ter den tra­gis­ka hän­del­sen.

Fle­ra kän­di­sar vi­sa­de ef­teråt sitt stöd för skå­di­sen på so­ci­a­la me­di­er.

– Kan ba­ra tän­ka på min tjej och ber för hen­nes styr­ka idag, twitt­ra­de vän­nen och kol­le­gan Ashley Tis­da­le, 30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.