DA­VID BECK­HAM ORO­AR SIG FÖR HAR­PER

Veckans NU! - - MIX -

Da­vid Beck­ham, 40, går just nu ige­nom det som många and­ra i hans ål­der ock­så gör, näm­li­gen vån­dor­na över att hans barn bör­jar bli sto­ra. Stjär­nan be­rät­ta­de ny­li­gen i tid­ning­en Gla­mour hur han kän­ner in­för det fak­tum att älds­te so­nen Broo­klyn, 16, har bör­jat dej­ta:

– Det är nog lät­ta­re för mig än vad det är för hans mam­ma. Men jag vill in­te ens tän­ka på hur det ska bli när Har­per bör­jar dej­ta.

Tur att hon ba­ra är fy­ra år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.