SKILS­MÄS­SA FÖR RO­SE & DA­VEY

Veckans NU! - - MIX -

Ef­ter drygt två år som gif­ta går nu skå­di­sen Ro­se Mcgo­wan, 42, och ar­tis­ten Da­vey De­tail, 33 skil­da vägar. En­ligt upp­gift har de va­rit se­pa­re­ra­de se­dan maj för­ra året. Or­sa­ken till skils­mäs­san är i skri­van­de stund in­te känd, men helt klart är att de ver­kar ha glömt vad Ro­se sa i Us Week­ly i sam­band med att de gif­te sig i ok­to­ber 2013:

– Han har gjort mig till en bätt­re kvin­na och jag har gjort ho­nom till en bätt­re man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.