OR­LAN­DOS PLAN B?

Veckans NU! - - EXTRA! -

Ny­li­gen fyll­de Or­lan­do 39 bast och det fi­ra­de han med dun­der och brak – och den gam­la flam­man Se­le­na Go­mez, 23. Han och den unga skå­de­spe­lers­kan ryk­ta­des ha en ro­mans för någ­ra år se­dan, strax ef­ter att Or­lan­do skilt sig från ex­et Mi­ran­da Kerr. Se­dan dess har bå­da häv­dat att de ba­ra är go­da vän­ner.

– Or­lan­do nju­ter av sing­el­li­vet och vill egent­li­gen in­te bin­da sig till nå­gon, har en käl­la sagt.

Vil­ket kär­lekska­os det ver­kar va­ra!

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R Ef­ter ga­lan sägs det att de gick hem till­sam­mans. Det fick John att gå i ta­ket, ef­tersom han länge haft en av- och på- re­la­tion med Ka­ty.

"KA­TY VET IN­TE VEM HON

SKA VÄL­JA" Oav­sett hur det går lär den här kär­lekska­ru­sel­len ge upp­hov till en hel del snas­ki­ga tex­ter till Ka­tys näs­ta plat­ta. Vi ser fram emot det!

Ka­tys och Johns för­hål­lan­de har va­rit upp och ner i fle­ra år. En­ligt upp­gift trött­na­de Ka­ty på pojk­vän­nens ovil­ja att bin­da sig – och det sägs va­ra där­för hon bör­ja­de träf­fa Or­lan­do. Nu vet hon in­te vem hon ska väl­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.