DEN RO­MAN­TIS­KA SMEK­MÅ­NA­DEN

Veckans NU! - - NEWS -

När man har gäng­at sig är det för­stås tra­di­tion att åka på en ro­man­tisk smek­må­nad. Mi­ley och Li­am sägs pla­ne­ra en tripp till Eu­ro­pa.

– Li­am har lo­vat att han ska ta med hen­ne på hen­nes dröm­mars re­sa. De vill se vul­ka­ner på Is­land och åka till Pa­ris och Ita­li­en. De kom­mer att va­ra på re­san­de fot i en må­nad, be­rät­tar en in­si­der.

"DET VAR EN

CE­RE­MO­NI PÅ STRAN­DEN" En­ligt upp­gift var det Li­ams idé att gif­ta sig på en gång. Han ska ha snac­kat med si­na brö­der Chris, 32, och Lu­ke, 35, och se­dan över­ras­kat Mi­ley med pla­ner­na.

Se­dan jul­hel­gen har Mi­ley haft på sig sin ring, som allt­så in­te är ett för­lov­nings­smyc­ke ut­an en vig­sel­ring!

De gal­na sing­el­da­gar­na är över för sång­ers­kan, som nu­me­ra är en gift kvin­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.