BA­RA TVÅ KOM PÅ BEYONCÉPROTEST

Veckans NU! - - MIX -

En man vid namn Ari­el Ko­ha­ne tyck­te att 34- åri­ga Beyon­cés nya vi­deo till lå­ten ” For­ma­tion” fö­re­språ­ka­de po­lis­våld och ut­lys­te där­med en or­ga­ni­se­rad pro­test mot sång­ers­kan. Ut­an­för NFL he­a­dquar­ters i New York skul­le pro­tes­ten hål­las, men det blev in­te rik­tigt som Ari­el tänkt sig. Ba­ra två per­so­ner dök upp.

In­te nå­gon re­volt di­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.