BIG ANG HAR AV­LI­DIT

Veckans NU! - - MIX -

Kylie pho­ne ho­me! Den kän­da ” Mob wi­ves”- pro­fi­len Ang­e­la ” Big Ang” Rai­o­la, har av­li­dit, 55 år gam­mal. Ang ha­de can­cer i lung­or­na och hjär­nan. För­ra året ope­re­ra­des hon även för en can­cer­tu­mör i hal­sen.

– Det är med stor sorg vi mås­te med­de­la att Ang­e­la för­lo­ran­de kam­pen mot can­cern, skri­ver fa­mil­jen via hen­nes Twit­ter­kon­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.