SÅ­DAN MOR, SÅ­DA­NA SÖ­NER

Veckans NU! - - MIX -

46, Har man Gwen Ste­fa­ni,

tro­ligt­vis som mam­ma är man

– se ba­ra född att stå på scen

sö­ner hur själv­klart hen­nes

2, tar Kingston, 9, och Apol­lo, plats i ramp­lju­set.

Man kan tro att Ka­nye West, 38, kan ba­da i ko­sing om han vill, men en­ligt stjär­nan själv har han skul­der på näs­tan 450 mil­jo­ner kro­nor. Det var kanske det rap­pa­ren ha­de i åtan­ke när han ny­li­gen twitt­ra­de till Fa­ce­book­grun­da­ren 31, och bad ho­nom att in­ve­ste­ra i Ka­nye och hans idéer. Det är i skri­van­de stund oklart om Mark gil­la­de för­sla­get.

Mark Zuc­ker­berg,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.