BRAD FAL­CHUK FRI­AR TILL GWY­NETH PAL­TROW

Veckans NU! - - MIX -

Han är min! Hör ni det?! Snart ring­er bröl­lopskloc­kor­na för Gwy­neth Pal­trow, 43, och pro­du­cen­ten Brad Fal­chuk, 44.

– De har pra­tat om att för­lo­va sig en tid nu, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Ny­li­gen ska Brad ha satt igång att pla­ne­ra fri­e­ri­et mer se­ri­öst och kan kom­ma att gå ner på knä när som helst.

Pa­ret bör­ja­de dej­ta som­ma­ren 2014, li­te mer än ett år ef­ter att Gwy­neth gick skil­da vägar från Cold­play- sång­a­ren Chris Mar­tin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.